Winkelwagen (0 items) € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden van Drukkerij Burgerhout

ARTIKEL 1 - Identiteit van de ondernemer
v.o.f. Drukkerij Burgerhout
Bezoekadres: Burgerhoutsestraat 167, 4702 BD Roosendaal
Postadres: Burgerhoutsestraat 167, 4702 BD Roosendaal
Telefoon: 0165 - 570097 (bereikbaar ma. t/m vr. 9.00 – 17.00 uur)
E-mailadres: info@drukkerijburgerhout.nl
KvK-nummer: 20035458
BTW-identificatienummer: NL8014.70.298B.01
ARTIKEL 2 - Voorwaarden
Drukkerij Burgerhout heeft te allen tijden het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van onze site te wijzigen.
ARTIKEL 3 - Overeenkomst
De overeenkomst tussen u en v.o.f. Drukkerij Burgerhout komt tot stand op het moment dat u een bestelling via het internet heeft geplaatst bij v.o.f. Drukkerij Burgerhout. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres. v.o.f. Drukkerij Burgerhout erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling, de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. Sommige kaarten bestaan uit meerdere delen en zijn door u zelf samen te stellen.
ARTIKEL 4 - Transport
v.o.f. Drukkerij Burgerhout besteedt de grootst mogelijke zorg aan uw bestelling. Daarom maakt v.o.f. Drukkerij Burgerhout uitsluitend gebruik van een gerenommeerde vervoersorganisatie. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan v.o.f. Drukkerij Burgerhout hierop geen invloed meer uitoefenen. v.o.f. Drukkerij Burgerhout kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden.
ARTIKEL 5 - Risico bij Transport
Beschadiging of verlies tijdens het transport van uw bestelling is voor rekening van v.o.f. Drukkerij Burgerhout
ARTIKEL 6 - Leveringstermijn
v.o.f. Drukkerij Burgerhout verzendt aan alle adressen binnen Europa. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product en land. De levertijd gaat in, nadat de zetproef is goedgekeurd. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:
6a. Het kan voorkomen dat de bestanden (bijvoorbeeld een logo) die u aanlevert niet van voldoende kwaliteit zijn om te gebruiken voor het drukken. In dat geval zal v.o.f. Drukkerij Burgerhout u zo spoedig mogelijk benaderen. De levertermijn gaat in dat geval in wanneer v.o.f. Drukkerij Burgerhout goed materiaal heeft ontvangen of dat u akkoord heeft gegeven voor de origineel meegestuurde bestanden.
6.b. Voor zendingen naar landen anders dan Nederland moet u rekenen op extra verzendtijd en hogere bezorgkosten.
ARTIKEL 7 - Garantie
Mocht er na het indrukken van de kaart een fout in de tekst zijn geslopen die tevens op de door u goedgekeurde proef zichtbaar is, dan drukken wij in dat geval zo snel mogelijk de kaarten opnieuw met 50% korting op de drukkosten. Voor de kaarten worden de normale prijzen zoals vermeld op de website wel volledig gehanteerd. Mocht de fout niet in de door u geakkoordeerde leesproef zitten, dan nemen wij vanzelfsprekend de totale order voor onze rekening.
ARTIKEL 8 - Beëindiging van de overeenkomst
Het annuleren van de bestelling door u is kostenloos, tenzij de kaarten al bij de uitgever besteld zijn en/of ingedrukt zijn. Mocht u na het ontvangen van de proef, de bestelling willen annuleren, dan brengen wij € 12,40 excl. BTW (€ 15,- incl. BTW) in rekening. Heeft u de enveloppen reeds ontvangen, dan berekenen wij u € 20,66 excl. BTW (€ 25,00 incl. BTW). U kunt in dit geval de enveloppen houden. Zijn uw kaarten al gedrukt, dan zijn de kosten voor annulering 100% van het bestelbedrag.
ARTIKEL 9 - Betaling
Het bedrag dient vooraf te worden voldaan. U kunt online betalen met iDeal of d.m.v. een bankoverschrijving. U ontvangt een factuur per post of per e-mail waarop het bankrekeningnummer vermeld staat.
ARTIKEL 10 - Te weinig kaarten besteld
Als de kaarten nog niet zijn ingedrukt en u heeft achteraf te weinig kaarten besteld dan berekenen wij voor iedere keer dat u extra kaarten bestelt, € 4.13 excl. BTW (€ 5,00 incl. BTW) administratiekosten. Indien de kaarten reeds ingedrukt zijn en u komt er achter dat u te weinig kaarten heeft besteld, dan wordt dit gezien als een nieuwe bestelling, waarvoor v.o.f. drukkerij Burgerhout de normale prijzen zoals vermeld op de website hanteert. Voor de drukkosten zullen wij 50% van de normale kosten hanteren.
ARTIKEL 11 - Klachten
Mocht u niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van v.o.f. Drukkerij Burgerhout, dan kunt u v.o.f. Drukkerij Burgerhout op info@drukkerijburgerhout.nl hierover binnen 2 weken informeren. Ook is v.o.f. Drukkerij Burgerhout telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op 0165-570097.
ARTIKEL 12 - Gebruik afbeeldingen kaarten
Het is verboden de afbeeldingen die op de kaarten staan te gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van de kaart.
ARTIKEL 13 - Intellectuele Eigendomsrechten
13a. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen, auteursrechten met betrekking tot v.o.f. Drukkerij Burgerhout, zijn eigendom van de ondernemer en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of van haar licentiegevers nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product. De onderneming en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
13b. De consument vrijwaart de ondernemer en/of haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten).
13c. Niets van de website van de ondernemer (waaronder begrepen de beelden in de collecties, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer en/of haar licentiegevers.
13d. Geen van de bepalingen in dit artikel zullen worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer